Privacybeleid

Het bedrijf Auctelia NV (hierna aangeduid als "Auctelia") hecht groot belang aan de eerbiediging van de persoonlijke gegevens van haar gebruikers. Dit privacybeleid legt uit hoe Auctelia persoonlijke gegevens, die Gebruikers op haar websites www.auctelia.com, www.auctelia.be en www.auctelia.eu (hierna de "Website") invoeren, gebruikt. Elke overtreding van dit Privacybeleid door een Gebruiker kan leiden tot de beëindiging van diens gebruiksrechten.

Auctelia respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy. Deze wet bepaalt dat een persoon of bedrijf de toestemming van de betrokken persoon moet krijgen, alvorens de hem betreffende persoonsgegevens te mogen verzamelen; dat die gegevens relevant, adequaat en accuraat moeten zijn, en dat ze moeten worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijke en legitieme doeleinden. De persoon wiens persoonlijke gegevens worden verzameld, moet inzage hebben tot zijn/haar gegevens en heeft het recht zijn/haar persoonlijke gegevens te veranderen.

Doelstellingen van het verzamelen van gegevens

Auctelia verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers en Gebruikers van de Website met als doel het verbeteren van de website, het verbeteren van de producten en diensten en het opstellen van statistieken. De door u verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt om ons in staat te stellen u te contacteren indien nodig, en om u op de hoogte te brengen van nieuwe functies van de Website. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om producten en diensten, waarvoor u waarschijnlijk interesse hebt, voor te stellen, tenzij u ons formeel meldt dat u niet over deze producten en diensten wilt worden geïnformeerd. De gegevens worden in geen geval verzonden of bekendgemaakt aan derden.

Het verzamelen van gegevens

Wanneer u de Website bezoekt, kan Auctelia de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, zowel direct (via een verzoek aan u gericht) als indirect:

  • Alle informatie over de pagina’s die door de Gebruiker werden bezocht;
  • Al uw persoonlijke gegevens, die nodig zijn bij het registreren op de Website (naam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail zijn daar voorbeelden van);
  • De websites die voor en na gebruik van de Website bezocht worden;
  • De duur van de sessie.

Cookies

Die gegevens worden verzameld met behulp van een "cookie". Een cookie is een klein stukje tekst dat onze webserver op uw harde schijf opslaat. Een cookie maakt een sneller en gemakkelijker gebruik van de Website mogelijk, bijvoorbeeld door het onthouden van uw taalkeuze bij uw bezoek aan de website. U heeft de mogelijkheid om het gebruik van cookies te aanvaarden of te weigeren, door de instellingen van uw browser te veranderen.

Websites van derden

In het geval dat de website links naar andere websites bevat, is dit Privacybeleid niet van toepassing op deze websites van derden, en heeft Auctelia geen controle op het privacybeleid van deze websites van derden. Auctelia zal op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites en / of voor de praktijken van de eigenaar of exploitant van deze websites.

Rechten

U kunt ons te allen tijde via uw accountinstellingen laten weten of u marketinginformatie van Auctelia al dan niet wenst te ontvangen.

Contact

Voor vragen over dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail, op [email protected], of per briefwisseling naar:

Auctelia SA
Rue Emile Francqui 6/3
B-1435 Mont-Saint-Guibert, België

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Auctelia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit Privacybeleid. Door de nieuwe versie op de website beschikbaar te maken voor de Gebruikers, is deze nieuwe versie automatisch met onmiddellijke ingang van kracht. Auctelia raadt de Gebruiker aan om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met dit Privacybeleid en gaat ermee akkoord dat Auctelia uw gegevens verzamelt en gebruikt in overeenstemming met de bepalingen vermeld in dit beleid.


Copyright © 2009-2020 Auctelia NV